Search

שירות שלנו

חלק מהתיקוני התוכנה שהטכנאים שלנו מבצעים במעבדה ועל ידי שליטה מרחוק אצל הלקוח:

• התקנה ועדכון תוכנת אנטי וירוס. המחשב נכבה באמצע עבודה; • אין סאונד במחשב, לא שומעים אותי בסקייפ; • נמחקו קבצים חשובים המחשב לא מגיב טוב; • תוכנת ה-Outlook לא מקבלת ולא שולחת דואר; • נגמר המקום בדיסק הקשיח; • המחשב לא נדלק; • תוכנת הOutlook לא שולחת קבצים מצורפים; • הדפדפן לא פותח אתרים מאובטחים; • הדפדפן לא מגיב, זז בקושי; • הדפדפן נסגר לבד באמצע גלישה; • המחשב לא גולש באינטרנט; • המדפסת לא מדפיסה;  

• הסורק לא מזוהה או לא סורק מסמכים; • אנטי וירוס לא מעודכן ולא עובד; • מחשב עושה ריסט באמצע העבודה; • פתרון תקלות הגורמות למחשב לא להתחבר לרשת; • הסרת תוכנות מזיקות מחשב שעובד לאט מחשב שעולה לאט "נפילות" של המחשב חיבור איטי; • לאינטרנט הגדרת חשבונות האי-מייל בעיות בשליחה וקבלת אי-מיילים "נפילות" ושגיאות בדיסק הקשיח;

• טיפול בדיסק הקשיח טיפול ועידכון דרייברים בעיות הדפסה בעיות דפדפן טיפול במסך כחול BSOD בעיות

רשת הגדרה והתקנת תוכנות עדכון והתקנת דרייברים הגדרת והתקנת חומת אש ואמצעי הגנה אחרים טיפול • וניקוי הרגיסטרי הסרת תוכנות לא רצויות שגיאות בתוכנות האופיס שגיאות אתחול של המחשב שגיאות של כל תוכנה אחרת


9 views0 comments

Recent Posts

See All